ข้อมูลร้าน ขนมน้องผักบุ้ง (จ.ชัยภูมิ)

ข้อมูลร้าน ขนมน้องผักบุ้ง (จ.ชัยภูมิ)

96/2 หมู่ 1(ในเขตเทศบาลภูเขียว) ต.ผักปัง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 36110

66-918611018