ข้อมูลร้าน ร้าน เจนจิรา โรตีสายใหม

ข้อมูลร้าน ร้าน เจนจิรา โรตีสายใหม

76 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110