ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บ3วัน สาขาปิ่นเกล้า

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บ3วัน สาขาปิ่นเกล้า

157/2 ซ. มเด็จพระปิ่นเกล้า 17 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700