ข้อมูลร้าน ไก่ทอดวิเชียรบุตร

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดวิเชียรบุตร

280/3 ถนน พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300