ข้อมูลร้าน ป้าแป้งต้มเลือดหมู

ข้อมูลร้าน ป้าแป้งต้มเลือดหมู

33/4 ม.1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000