ข้อมูลร้าน นมล้วนๆ สาขาเต๊กฮะ

ข้อมูลร้าน นมล้วนๆ สาขาเต๊กฮะ

19/3 ถนน โยธา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000