ข้อมูลร้าน พี่บัง บาร์เบอร์

ข้อมูลร้าน พี่บัง บาร์เบอร์

133/146 ห้อง116 ชั้น1 ถนน เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530