ข้อมูลร้าน หมี่ขยุ้มลุงเล็ก

ข้อมูลร้าน หมี่ขยุ้มลุงเล็ก

352/4 ม.11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000