ข้อมูลร้าน เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

ข้อมูลร้าน เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่

999 1,999/2 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000