ข้อมูลร้าน วันชัยไก่ย่างวิเชียรบุรี

ข้อมูลร้าน วันชัยไก่ย่างวิเชียรบุรี

30/9 ม.8 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000