ข้อมูลร้าน WARA SHABU

ข้อมูลร้าน WARA SHABU

542 ถ.ลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230