ข้อมูลร้าน วราส้มตำ

ข้อมูลร้าน วราส้มตำ

3/39 ถนน เพชรเกษมสายเก่า แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160