ข้อมูลร้าน นัสนา อีส ไส้กรอกเนื้อ

ข้อมูลร้าน นัสนา อีส ไส้กรอกเนื้อ

20/2 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530