ข้อมูลร้าน รถขาวลำพูน-ลี้ สมศักดิ์ (จ.ลำพูน)

ข้อมูลร้าน รถขาวลำพูน-ลี้ สมศักดิ์ (จ.ลำพูน)

รถขาวลำพูน-ลี้ สมศักดิ์ สหกรณ์รถยนต์โดยสารลำพูน จำกัด ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000