Why Cafe and Board games

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี ค่าบริการใช้บอร์ดเกมส์ 1 ชั่วโมง เมื่อใช้บริการเล่นบอร์ดเกมส์ที่ร้าน

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อบอร์ดเกมที่ร้าน

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

รายละเอียด

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟรี ค่าบริการใช้บอร์ดเกมส์ 1 ชั่วโมง เมื่อใช้บริการเล่นบอร์ดเกมส์ที่ร้าน

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อซื้อบอร์ดเกมที่ร้าน

True Customer
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

รายละเอียด