ข้อมูลร้าน ซุปเครื่องในวัว & ซุปตีนวัว (ช่อมาลี) เจ้าเก่า (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ซุปเครื่องในวัว & ซุปตีนวัว (ช่อมาลี) เจ้าเก่า (จ.สงขลา)

164ม.2ซ.สามสกุล ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-973605027