ข้อมูลร้าน มาโมทาโกะยากิ

ข้อมูลร้าน มาโมทาโกะยากิ

70/3 หมู่ 8 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000