ออเดรย์ คาเฟ่

สิทธิประโยชน์

(เฉพาะสาขาThe EmQuartier) ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับตับบดออเดรย์ มูลค่า 180.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

(เฉพาะสาขาThe EmQuartier) ลูกค้าทรู ฟรี เครื่องดื่มหมวด Italian Soda 1 แก้วฟรี เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

(เฉพาะสาขาThe EmQuartier) ลูกค้าทรู ใช้ 199 ทรูพอยท์ แลกรับตับบดออเดรย์ มูลค่า 180.-

ทรูพอยท์
รับสิทธิ์

(เฉพาะสาขาThe EmQuartier) ลูกค้าทรู ฟรี เครื่องดื่มหมวด Italian Soda 1 แก้วฟรี เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์