ข้อมูลร้าน ยุพาขนมโป๊งเหน่ง (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ยุพาขนมโป๊งเหน่ง (จ.พิษณุโลก)

428/306 ม.1 (หมู่บ้านเคหะบึงพระ) ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

66-972964297