ข้อมูลร้าน ร้านชาบูแม่ตืนชิวเก้าศูนย์

ข้อมูลร้าน ร้านชาบูแม่ตืนชิวเก้าศูนย์

287/2 หมู่ 3 บ้านแม่ตืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110