ข้อมูลร้าน เจ็งเผือกหิมะ

ข้อมูลร้าน เจ็งเผือกหิมะ

9 ตรอกมาศ ถนนบุญศิริ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200