ข้อมูลร้าน ผัดไทยแม่เพ็ญ

ข้อมูลร้าน ผัดไทยแม่เพ็ญ

5/4 ม.3 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000