ข้อมูลร้าน ครัวซากีนะห์ บาย ยูซุฟ

ข้อมูลร้าน ครัวซากีนะห์ บาย ยูซุฟ

645/1-88 ซอย อิสรภาพ 9 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600