ข้อมูลร้าน ยุ้ยน้ำอ้อยคั้นสด

ข้อมูลร้าน ยุ้ยน้ำอ้อยคั้นสด

260 ถ. เยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100