ข้อมูลร้าน ขนมบ้านจ่านัย

ข้อมูลร้าน ขนมบ้านจ่านัย

ตลาดโก้งโค้งอยุธยา ร้านขนมบ้านจ่านัย ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160