ข้อมูลร้าน เจ๊คำ กาแฟ ลานโล่ง (จ.พังงา)

ข้อมูลร้าน เจ๊คำ กาแฟ ลานโล่ง (จ.พังงา)

ตลาดลานโล่ง ร้านเจ๊คำกาแฟ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

66-878980912