ข้อมูลร้าน ชาทิพย์(นาเกลือ)

ข้อมูลร้าน ชาทิพย์(นาเกลือ)

178 ถนนนาเกลือ ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี 94000