ข้อมูลร้าน ชาพะยอมบายน้องเฟิร์ส

ข้อมูลร้าน ชาพะยอมบายน้องเฟิร์ส

1025/157 ซอย หมู่บ้านการเคหะชุมชนบางพลี 2 3 แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง สมุทรปราการ 10540