ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ไก่ย่างวิเชียรบุรี (จ.ชลบุรี)

ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี 18/34 ม.6 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

66-879567975