ข้อมูลร้าน จินชา รัชดา ซอย 3 บาย พัชชา

ข้อมูลร้าน จินชา รัชดา ซอย 3 บาย พัชชา

รัชดาซอย3 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400