ข้อมูลร้าน ย่างให้พรีเมี่ยม สระยาว

ข้อมูลร้าน ย่างให้พรีเมี่ยม สระยาว

49/31 ถนน กลางเมืองพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000