ข้อมูลร้าน ยำมาลายู

ข้อมูลร้าน ยำมาลายู

127/7 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250