ไดร์ฟฮับ

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 400 บาท เมื่อเช่ารถ 3 วันขึ้นไปที่ drivehub

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าเรด ลด 200 บาท เมื่อเช่ารถ 3 วันขึ้นไปที่ drivehub

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 100 บาท เมื่อเช่ารถ 3 วันขึ้นไปที่ drivehub

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์