ข้อมูลร้าน เอ็มเคทะเลเผา

ข้อมูลร้าน เอ็มเคทะเลเผา

953/6 ถ.บรมไตร2 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000