ข้อมูลร้าน บัวลอยสามแยก

ข้อมูลร้าน บัวลอยสามแยก

8/5 ม.6 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210