โฮเทล มิส เขาใหญ่

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ครับส่วนลด 15% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดรับส่วนลด 10% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูรับส่วนลด 5% ห้องพัก จากราคา Best Available Rate

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์