ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ บางกอกน้อย

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่ บางกอกน้อย

23/4 ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110