ข้อมูลร้าน ไก่ทอดป้าตา

ข้อมูลร้าน ไก่ทอดป้าตา

55/3 ม.7 แขวงบางเสาธง เขตบางเสาธง สมุทรปราการ 10540