ข้อมูลร้าน ยำอร่อยฟ้องแม่

ข้อมูลร้าน ยำอร่อยฟ้องแม่

ตลาดเจริญตา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220