สิทธิประโยชน์

  (เฉพาะสาขา The Mall) ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท สำหรับเมนูบลิซซาร์ด

  สิทธิพิเศษทรู
  รับสิทธิ์

  (เฉพาะสาขา The Mall) ลูกค้าทรู ใช้ 159 ทรูพอยท์ แลกส่วนลด 50 บาท สำหรับเมนูบลิซซาร์ด

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  (เฉพาะสาขา The Mall) ลูกค้าทรู ฟรีอัปไซซ์ บลิซซาร์ด จาก S เป็น M

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูซื้อโคนดิป 1 บอล เพียง 1 บาท

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ 99 ทรูพอยท์ แลกรับ Sundae มูลค่า 29 บาท

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู รับสูงสุด 80 ทรูพอยท์ ต่อ 1 รีวิว เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย

  ลูกค้าทรู
  รายละเอียด

  ลูกค้าทรู รับเพิ่ม 100 ทรูพอยท์ เมื่อลงทะเบียนและเขียนรีวิวแนะนำร้านอร่อย ทุกๆ 10 รีวิว

  ลูกค้าทรู
  รายละเอียด