สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูใช้ 399 ทรูพอยท์ แลกรับประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นาน 1 ปีจากทิพยประกันภัย

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน ทรูวิชั่นส์ ทรูออนไลน์ ใช้ 30 ทรูพอยท์แลกรับประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นาน 30 วัน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ใช้ 30 ทรูพอยท์ แลกรับประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) นาน 30 วัน

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูรับสูงสุด 300 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์