วานา นาวา

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 25% จากราคา Day Pass Ticket ปกติ

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 20% จากราคา Day Pass Ticket ปกติ

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 15% จากราคา Day Pass Ticket ปกติ

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด ลด 25% จากราคา Day Pass Ticket ปกติ

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรดการ์ด ลด 20% จากราคา Day Pass Ticket ปกติ

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 15% จากราคา Day Pass Ticket ปกติ

ลูกค้าทรูยู
รับสิทธิ์