สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 300 คะแนน แทนเงิน 30 บาท ร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรือนกระจก กับ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรือนกระจก กับ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แทนเงิน 5 บาท ร่วมบริจาคเพื่อระดมทุนปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรือนกระจก กับ เดอะ มอลล์ กรุ๊ป

  ทรูพอยท์
  รับสิทธิ์