ข้อมูลร้าน ข้าวหน้าไก่ no 23

ข้อมูลร้าน ข้าวหน้าไก่ no 23

353 ถ. สุขุมวิท แขวงท้ายบ้านใหม่ เขตเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280