คลินิกทันตกรรมบางกอกแกรนด์เดนทัล

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟอกสีฟัน Cool light ลดเหลือ 2,599 บาท จากราคา 9,900 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อที่ฟอกสีฟันที่บ้าน ลดเหลือ 2,299 บาท จากราคา 7,500 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเเบล็ค รับส่วนลดทันตกรรมทั่วไปเพิ่มอีก 10%

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ฟอกสีฟัน Cool light ลดเหลือ 2,599 บาท จากราคา 9,900 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ซื้อที่ฟอกสีฟันที่บ้าน ลดเหลือ 2,299 บาท จากราคา 7,500 บาท

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์