ข้อมูลร้าน ข้าวยำแหนม นายหนุ่ย (จ.พิษณุโลก)

ข้อมูลร้าน ข้าวยำแหนม นายหนุ่ย (จ.พิษณุโลก)

ถนนคนเดินวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000