ข้อมูลร้าน ครัวไผ่ศรีสุข

ข้อมูลร้าน ครัวไผ่ศรีสุข

119/4 ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 71000