ข้อมูลร้าน กล้วยทอดปักษใต้

ข้อมูลร้าน กล้วยทอดปักษใต้

ตลาดนัดรินท์ทอง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510