ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ป.ประทีบ

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือ ป.ประทีบ

51/25 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000