ข้อมูลร้าน ข้าวสวยแกงใต้

ข้อมูลร้าน ข้าวสวยแกงใต้

143 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000